3.8

"Har behovet av att hitta balans ersatt drömmen om att finna lyckan?"
Det har alltid pratats mycket om att finna lyckan. Söka lyckan.
Att det är en del av att uppfylla sina drömmar och uppnå sina mål,
eller att det rent av är lyckan som är drömmen och målet.
Men något har förändrats. Som att det alltmer tunnats ut och
försvunnit. Nu handlar allt om att finna balans. Balans mellan
arbete och fritid. Balans mellan det man måste och det man vill
göra. Den man är och den man förväntas vara. Den man visar utåt
och den man är inåt. Som en ständig avvägning, en ständig
kompromiss, ett ständigt balanserande.
Det kan vara en samhällsutveckling, en tidsanda, en generations-
fråga. Kanske är det min egen begynnande 40-årskris.
Det jag undrar över är om ögonblicket när känslan av balans
infinner sig, när stolen väger perfekt, är det det närmaste lyckan
vi kommer? Har vi blivit realister som letar balans istället för att
drömma om den svårfångade lyckan?
Och kan det vara så att även balansen bara är en illusion?