Everything is Multiple

Går det att hitta levande väsen i döda ting?
Kan ett vardagsföremål förvandlas till något annat,
något märkligt, roligt eller obehagligt?
Och hur blev de så många?
Det var ju bara en från början.